Makedonska 22,
Dom omladine Beograda,
Mensa Srbije
+381 65 95 28 645
hobotnicasistem@gmail.com