Edu Hobotnica - Demonstracija "SUPER ČOVEKA" latinske reči
Edu Hobotnica - Demostracija "SUPER ČOVEKA" decimale PI
Edu Hobotnica - Lekcija RiJaliti klip
Edu Hobotnica - Demonstracija pamćenja istorijskih podataka
Edu Hobotnica - Demonstracija pamćenja brojeva, decimale PI
Edu Hobotnica - Demonstracija pamćenja razničitih podataka
Edu Hobotnica - Demonstracija brzog čitanja
Edu Hobotnica - Demonstracija pamćenja, čist MOBING
Edu Hobotnica - Lekcija Uticaj sporta na pamćenje i učenje